ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพ

สินค้า บริการ และอุตสาหกรรม

สินค้า

สินค้าที่ให้ความสำคัญต่อสุขภาพ


บริการ

สปาและนวดแผนไทย


อุตสาหกรรม

น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ