กฎระเบียบที่ควรรู้

การเงินและการธนาคาร

แคนาดา มีระบบการเงินการธนาคารที่มีความเข็มแข็ง World Economic Forum ประกาศในปี ค.ศ. 2011 ว่า ระบบการเงินการธนาคารของแคนาดามีความแข็งแกร่งต่อเนื่องเป็นปีที่สี่ รวมถึงสถาบันการจัดอันดับ Muddy’s Fitch และ Standard & Poor’s จัดให้แคนาดาอยู่ในระดับดี

นอกจากนี้ นโยบายด้านการคลังของรัฐบาลแคนาดาในปัจจุบัน เป็นการดำเนินงบประมาณแบบสมดุล ลดรายจ่ายภาครัฐและหนี้สาธารณะ เพื่อรักษาวินัยการคลังและเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือวิกฤติเศรษฐกิจในอนาคต

Net debt to GDP Ratio in Canada and its G7 Peers 2008-2016

Country 2008 Projected increase by 2016
Canada 22.3 11
Germany 49.4 5.5
UK 45.6 26.9
France 62.3 19.6
USA 48.7 40.1
Italy 89.2 5.6
Japan 96.5 70.4
  1. Toronto-Dominion Bank (TD Bank)
  2. Royal Bank of Canada (RBC)
  3. Bank of Nova Scotia
  4. Bank of Montreal (BMO)
  5. Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)

วิธีการโอนเงินข้ามระหว่างประเทศนั้นไม่ใช่เรื่องยาก และในปัจจุบันธนาคารหลายแห่งมีหลายวิธีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การทำธุรกิจ ชำระค่าเล่าเรียนระหว่างประเทศ ได้วิธีที่มีความนิยมมากที่สุดคือ Wire Transfers โดยสิ่งที่ต้องใช้คือ ชื่อและที่อยู่ของผู้รับ และชื่อพร้อมที่อยู่ของธนาคารที่ผู้มีบัญชีอยู่ และจำนวนเงินที่ต้องการโอน

โดยสามารถสอบถามข้อมูลได้จากธนาคารที่ไทย โดยทุกครั้งจะต้องใส่เหตุผลว่าส่งให้เพื่อประโยชน์ใด ในทางกลับกันหากต้องการโอนเงินออกนอกแคนาดาก็เป็นไปได้ในหลายวิธี เช่น Visa Money Transfer, Wire Transfers, Bank Draft, Certified Cheques, และ Online Transfers โดยแต่ละวิธีนั้น มีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปตามลักษณะ และจำนวนเงินที่ผู้ส่งต้องการ

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นตัวอย่างได้ที่
http://www.tdcanadatrust.com/products-services/banking/foreign-currency-services/sending-money-abroad/send-money.jsp