หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

หน่วยงานภาครัฐ

รายชื่อหน่วยงานด้านการลงทุน

www.investincanada.gc.ca


www.tccc.or.th


ชั้น 15 อาคารอับดุลราฮิม 990 ถนนพระราม 4 บางรัก กรุงเทพฯ 10500

662 636 0540
662 636 0565
bngkk@international.gc.ca


สถานกงสุลแคนาดา 151 ซูเปอร์ไฮเวย์ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000

053 242 292
053 850 147