เกาะติดข่าว

ข่าวเด่น

ตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางในแคนาดา

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ ขอนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางในแคนาดา โดยทางสำนักงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าของไทยในการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การบุกตลาดในประเทศแคนาดาไม่มากก็น้อย

แคนาดาเป็นอีกตลาดหนึ่งที่อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเครื่องสำอางเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าจำนวนประชากรในประเทศเองจะมีไม่มากนัก แต่กว่าร้อยละ 80 ของเครื่องสำอางที่ผลิตในประเทศนั้นเป็นไปเพื่อการส่งออก กระแสโลกาภิวัฒน์และระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัยทำให้การกระจายตัวของสินค้าไปทั่วทุกภูมิภาคเป็นไปได้โดยง่าย แนวโน้มที่ผู้บริโภครวมถึงหน่วยงานและสื่อต่างๆในแคนาดาให้ความสำคัญมากในขณะนี้คือเรื่องของสารปนเปื้อนหรืออันตรายที่อาจเจือปนมากับวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอาง หน่วยงานด้านสุขภาพมีการกำหนดรายการวัตถุดิบต้องห้ามที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง รวมไปถึงการจัดทำฉลากเพื่อแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์กลายเป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายควรให้ความสนใจ หลักเกณฑ์ในการจัดทำฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางนั้นมีความละเอียดอ่อนอยู่มาก บางผลิตภัณฑ์ถูกจัดประเภทเป็นยาทันทีหากมีการกล่าวอ้างว่าสามารถรักษาอาการใดๆได้ เช่น ลบเลือนริ้วรอย หรือมีการเติมสารปรุงแต่งลงไปเช่นครีมกันแดด เป็นต้น ยิ่งหากเป็นประเภทของยาแล้ว ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังในการจัดทำฉลากเพิ่มมากขึ้นอีกเท่าตัว

ฉลากสินค้าที่ดีจะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า การติดฉลากสินค้าในแคนาดา ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายอาหารและยา กฎหมายเครื่องสำอาง และกฎหมายบรรจุภัณฑ์สินค้า โดยข้อมูลที่ต้องแสดงในฉลากสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอาง อาทิเช่น ชื่อเรียกของสินค้า รายการวัตถุดิบที่นำมาปรุงแต่ง ปริมาตรสุทธิ วิธีการใช้งาน ข้อควรระวังในการใช้สินค้า ชื่อและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ผลิต ทั้งนี้ต้องจัดทำเป็นภาษอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสควบคู่กันไป CCTFA (Canada Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association) ซึ่งเป็นส่วนงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมความงามของแคนาดา กำลังผลักดันให้มีการแยกประเภทผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อสุขภาพ หรือ Natural Health Product ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อผู้ผลิตในการนำไปปฏิบัติ


ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับตลาดเครื่องสำอางในแคนาดา

ข้อมูลสถิติในปี 2555 แสดงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายในครัวเรือนกว่าร้อยละ 6 ใช้ไปกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สปา และผลิตภัณฑ์เสริมความงาม (CAD 3,479 จากยอดใช้จ่ายในครัวเรือนทั้งสิ้น CAD 56,279 ต่อปี)

กลุ่มผู้นำเข้าพึงพอใจกับอัตราการเติบโตของความต้องการผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของชาวแคนาดาเป็นอย่างมาก กว่าร้อยละ 93.2 เป็นความต้องการของคนในประเทศ ซึ่งเติบโตจากปี 2552 ที่มีเพียงร้อยละ 89 ในปี 2556 ผู้ผลิตเครื่องสำอางในแคนาดาสามารถสร้างรายได้กว่า 1.9 พันล้านดอลลาร์แคนาดา โดยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวยังคงครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดที่ร้อยละ 25.4 ตามด้วยผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมที่ร้อยละ 19.3 เครื่องสำอางร้อยละ 18 ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากและฟันร้อยละ 11.2 และเครื่องหอมต่างๆ อยู่ที่ร้อยละ 9

อุตสาหกรรม ปัจจุบันมีสถานบริการประเภทสปาเปิดใหม่เพิ่มมากขึ้นในแคนาดา จึงทำให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงผิว รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดด ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ดูแลเล็บและเครื่องสำอางสูงขึ้นตามไปด้วย


แนวโน้มตลาดและโอกาสของผู้ส่งออกไทย

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ เล็งเห็นว่าแม้ตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวในแคนาดาจะมีการแข่งขันกันสูง แต่ความต้องการวัตถุดิบจากต่างประเทศก็ยังมีช่องทางและโอกาสในการเข้าสู่ตลาดอยู่อีกมาก หากผู้ส่งออกไทยมีวัตถุดิบใหม่ที่น่าสนใจ สามารถติดต่อไปยังโรงงานผู้ผลิตในแคนาดาหรือ แบรนด์เครื่องสำอางต่างๆ ที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในแคนาดา เช่น Estee Lauder Colour Lab โดยตรงเพื่อขอนำเสนอวัตถุดิบนั้นๆ หรือหากผู้ส่งออกไทยมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่น่าสนใจ สามารถติดต่อไปยังห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น Shoppers หรือร้านค้าที่เจาะกลุ่มตลาดเสริมความงามโดยเฉพาะอย่าง Sephora ร้านทำผมหรือดอลลาร์สโตร์ โดยอาจมีการปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีบรรจุภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์หรือตรงกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค เช่น มีกลิ่นอายของความเป็นไทย หรือปรับขนาดผลิตภัณฑ์ให้เป็นขนาดพกพาสำหรับเดินทาง เป็นต้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
ติดต่อสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์
อีเมล์: ttcvan@telus.net

ที่มา:
http://www.tfocanada.ca/global/File/APRIL_-_JUNE_2014_-_EN.pdf
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/cosmet-person/labelling-etiquetage/index-eng.php

10/27/2014กลับหน้าหลัก