เกาะติดข่าว

ข่าวเตือนภัย

การยกเลิกให้สิทธิพิเศษทางภาษีนำเข้า GPT (General Preferential Tariff) ของประเทศแคนาดา
นับแต่ปี 2517 แคนาดาได้มีการกำหนดสิทธิพิเศษภาษีศุลกากรนำเข้า GPT (General Preferential  Tariff) ซึ่งเป็นอัตราภาษีนำเข้าที่ต่ำกว่าอัตราปกติ...

องค์กรกฎหมายเพื่อสิ่งแวดล้อมขอให้รัฐบาลแคนาดาสั่งระงับการใช้สารแอนตี้แบคทีเรีย ไตรโคลซาน และไตรโคลคาร์บาล
องค์กรกฎหมายเพื่อสิ่งแวดล้อมขอให้รัฐบาลแคนาดาสั่งระงับการใช้สารแอนตี้แบคทีเรีย ไตรโคลซาน และไตรโคลคาร์บาล...

สารตกค้างซัลไฟต์ในลำใยสดที่นำเข้าจากไทย
Canadian Food Inspection Agency (CFIA) ตรวจพบสารตกค้างซัลไฟต์ในลำไยที่นำเข้าจากไทยถึง 960 part per million ซึ่งเกิดมาตรฐานของแคนาดาที่กำหนด ส่งผลให้ บ. Van-Whole Product จำกัด...


Pages: 1