เกาะติดข่าว

เกาะติดข่าว

การยกเลิกให้สิทธิพิเศษทางภาษีนำเข้า GPT (General Preferential Tariff) ของประเทศแคนาดา
นับแต่ปี 2517 แคนาดาได้มีการกำหนดสิทธิพิเศษภาษีศุลกากรนำเข้า GPT (General Preferential  Tariff) ซึ่งเป็นอัตราภาษีนำเข้าที่ต่ำกว่าอัตราปกติ...

องค์กรกฎหมายเพื่อสิ่งแวดล้อมขอให้รัฐบาลแคนาดาสั่งระงับการใช้สารแอนตี้แบคทีเรีย ไตรโคลซาน และไตรโคลคาร์บาล
องค์กรกฎหมายเพื่อสิ่งแวดล้อมขอให้รัฐบาลแคนาดาสั่งระงับการใช้สารแอนตี้แบคทีเรีย ไตรโคลซาน และไตรโคลคาร์บาล...

สารตกค้างซัลไฟต์ในลำใยสดที่นำเข้าจากไทย
Canadian Food Inspection Agency (CFIA) ตรวจพบสารตกค้างซัลไฟต์ในลำไยที่นำเข้าจากไทยถึง 960 part per million ซึ่งเกิดมาตรฐานของแคนาดาที่กำหนด ส่งผลให้ บ. Van-Whole Product จำกัด...

ตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางในแคนาดา
สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ ขอนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางในแคนาดา...

สนามรบห้างค้าปลีกแคนาดาปี 2557 : ผลกระทบต่อผู้ส่งออกไทย
จากการที่ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ อย่าง Walmart และ Target ได้เข้ามาบุกตลาดแคนาดามากขึ้น รวมถึงตลาดชนกลุ่มน้อยที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ...

Green Product: แนวโน้มตลาดและโอกาสของผู้ส่งออกไทย
จากกรณีที่องค์กรกฎหมายเพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งแคนาดา ได้ยื่นหนังสือต่อรัฐบาลแคนาดา โดยกล่าวอ้างถึงสารแอนตี้แบคทีเรีย 2 ตัว คือไตรโคลซานและไตรโคลคาร์บาล...


Pages: 1