สาระน่ารู้

แคนาดาเป็นประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูงโดยให้ความสำคัญต่อการศึกษามาก และมีสถานศึกษาที่มีคุณภาพ

แคนาดาใช้จ่ายเงินต่อคนในด้านการศึกษามากกว่าประเทศอื่นๆ ในกลุ่ม G-7 และเป็นประเทศอันดับที่ 3 ที่เป็นสมาชิกขององค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา (โออีซีดี) มหาวิทยาลัยในแคนาดาเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล

จากผลการสำรวจหลายปีที่ผ่านมาของสหประชาชาติพบว่า แคนาดาเป็นประเทศที่น่าอยู่เหมาะแก่การดำรงชีพมากที่สุดในโลก การสำรวจนี้ได้ประเมินคุณภาพชีวิตใน 174 ประเทศ และใช้องค์ประกอบชี้บ่งมากกว่า 200 อย่าง แคนาดาได้ถูกจัดอยู่ในอันดับสูงในด้านการศึกษา และระดับอายุเฉลี่ยสูง (โดยใช้ระบบสุขอนามัยมาตรฐานเป็นเกณฑ์) มีอัตราอาชญากรรมและการก่อความรุนแรงอยู่ในระดับต่ำ ตัวอย่างเช่น เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแคนาดาคือนครแวนคูเวอร์ โทรอนโต และมอนทรีออลถูกจัดให้เป็นเมืองติดอันดับโลกที่มีความน่าอยู่ เหมาะกับการทำงาน มีความสะอาด ปลอดภัย มีอิสระในการทำกิจกรรมของแต่ละวัฒนธรรมที่ดึงดูดความสนใจของคนทั่วไปExpatriates’ Overall Lifestyle Experience in Country of Residence

Rank Country
1 Hong Kong
2 Australia
3 Canada
4 Netherlands
5 United Arab Emirates
6 US.
7 Saudi Arabia
8 U.K.

ที่มา : HSBC Expat Explorer Survey 2012

 

10/27/2014กลับหน้าหลัก