สาระน่ารู้

ประเทศที่ใช้ 2 ภาษา
แคนาดาเป็นประเทศที่มีภาษาราชการสองภาษาคือภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ประชากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75) ของชาวแคนาดาที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส...

ประเทศแห่งเทคโนโลยีชั้นสูง
แคนาดาเป็นผู้นำทางด้านต่างชาติในด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว รวมถถึงด้านการวิจัยและพัฒนา ...

สถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับการศึกษา
แคนาดามีชื่อเสียงในเรื่องของความปลอดภัย มีความสงบสุขในสังคม มีอัตราการก่ออาชญากรรมต่ำมาก และยังคงมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปี 1990 ...

มาตรฐานคุณภาพชีวิตสูง
ชาวแคนาดามีมาตรฐานของคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับที่ดีที่สุดในโลก ชาวแคนาดามากกว่า 65 เปอร์เซ็นต์มีบ้านเป็นของตนเอง ...

สังคมของแคนาดาเป็นสังคมที่มีส่วนผสมของชนชาติต่างๆ มากมาย
โดยชนชาติที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากที่สุด ระหว่างปี ค. ศ. 1991-2000 คือ คนจากเอเชีย ( จีน อินเดีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ อิหร่าน) ...

ประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ มากมาย
ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความสวยงาม มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ให้เลือกทำมากมาย...

แคนาดาเป็นประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูงโดยให้ความสำคัญต่อการศึกษามาก และมีสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
แคนาดาใช้จ่ายเงินต่อคนในด้านการศึกษามากกว่าประเทศอื่นๆ ในกลุ่ม G-7 และเป็นประเทศอันดับที่ 3 ที่เป็นสมาชิกขององค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา (โออีซีดี) มหาวิทยาลัยในแคนาดาเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล ...


Pages: 1