กิจกรรมสำหรับนักธุรกิจ

กิจกรรมสำหรับนักธุรกิจ

งาน Destination Thailand ครั้งที่ 2 ในวันที่ 12 ก.ย. 2558 ที่ Yonge-Dundas Square in Toronto
สถานทูตไทย ร่วมกับหน่วยงานและภาคธุรกิจ/การท่องเที่ยวของไทยและเอเชียในแคนาดา กำหนดจัดงาน Destination Thailand ครั้งที่ 2 ในวันที่ 12 ก.ย. 2558 ที่ Yonge-Dundas Square in Toronto ...

Trade Facilitator Office (TFO) Canada
TFO Canada ก่อตั้งเมื่อปี 2523 เป็นองค์การที่ไม่แสวงหาผลกำไรในการเป็นคนกลางให้ความช่วยเหลือ/สนับสนุนผู้ประกอบการ SMs ในประเทศกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนา ...

The Outdoor Adventure Show
The Outdoor Adventure Show (The Outdoor Adventure and Travel Show) takes place in Toronto, Canada...

Restaurants Canada Show
Restaurants Canada Show (Foodservice Trade Show) takes place in Toronto, Canada...

CIAS - Canadian Intl Auto Show
CIAS - Canadian Intl Auto Show (Canadian Int'l Auto Show) takes place in Toronto, Canada...

Canadian Gift and Tableware Association Show
CGTA (Canadian Gift and Tableware Association Show ) takes place in Toronto, Canada...

Toronto Boat Show Toronto
On the Toronto Boat Show awaits the visitor anything new about the water sports. On numerous exhibition space, action and outdoor theaters show the broad international manufacturer of products in this industry....

Landscape Ontario Congress Toronto
Landscape Ontario Congress is an international trade fair and conference for horticulture in Toronto. Here, visitors can all needed equipment and accessories for the landscaping and gardening can be found. ...

Ottawa Boat & Sportsmen's Show 2015
Boat and Outdoor Trade Fair...

The National Women's Show - Ottawa
Women's Show. Shop ‘til you drop at over 300 exhibits and find everything from food and wine sampling, fashion shows...


Pages: 1 2 Next