เกร็ดการทำธุรกิจ

โครงสร้าง/แนวโน้มทางการค้า

กลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพในแคนาดา

แคนาดาเป็นที่ตั้งของกลุ่มธุรกิจที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง
อาทิ ธุรกิจวิศวกรรมอากาศยาน โทรคมนาคม การขนส่งมวลชน สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ และเป็นศูนย์กลางทางด้านธุรกิจและการเงินที่สำคัญ


กลุ่มธุรกิจที่สำคัญ

 1. วิศวกรรมอากาศยาน
 2. อุตสาหกรรมรถยนต์ (ติด 10 อันดับแรกของโลก)
 3. เครื่องจักรและอุปกรณ์
 4. Agri-Food
 5. อุตสาหกรรมเคมี-พลาสติก
 6. พลังงานสะอาด (พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และ Renewable –Energy)
 7. Information and Technology
 8. เวชภัณฑ์และยา
 9. น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
 10. แรงงาน (แรงงานที่มีทักษะและผู้ช่วยเลี้ยงเด็กและคนชรา)
 11.  การขนส่งมวลชน