รู้จักเรา

ภาพรวมประเทศ

1. พื้นที่ 9,954,670 ตร.กม.
(ประกอบด้วย 10 รัฐ 3 เขตปกครองพิเศษ)

2. ประชากร 35.42 ล้านคน (ล่าสุด เม.ย. 57)

3. Exchange $1CAD 30.06 บาท (อัตราเฉลี่ยปี 56)
29.45 บาท (15 ส.ค. 57)


4. GDP (Current Prices) (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

ปี 2556 ปี 2557
1,422 1,443

5. GDP Growth (%)

ปี 2556 ปี 2557
2.0% 2 .3%

6. รายได้ต่อหัว (USD/คน/ ปี)

ปี 2556 ปี 2557
39,610 40,300

7. อัตราเงินเฟ้อ (%)

ปี 2556 ปี 2557
1.5% 2.4% (มิ.ย. 57)

8. อัตราการว่างงาน (%)

ปี 2556 ปี 2557
7.1% 7.0% (กค. 57)


ดอลลาร์แคนาดา (สัญลักษณ์ $ โค้ด CAD)


9. การค้าระหว่างประเทศ (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

  ปี 2556
(ม.ค. - มิ.ย.) ขยายตัว)
ปี 2557
(ม.ค. - มิ.ย.) (ขยายตัว)
นำเข้า 228,937 -0.68%
ส่งออก 235,066 2.10%
สินค้านำเข้า รถยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องจักรไฟฟ้า น้ำมัน เชื้อเพลิง เม็ดพลาสติก
สินค้าส่งออก น้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Sands) รถยนต์ เครื่องจักร อัญมณี พลาสติก เยื่อกระดาษ

ภูมิอากาศและฤดูกาล

 • ฤดูร้อน

  เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน ช่วงอุณหภูมิสูงสุดคือประมาณ 34-37 องศาเซลเซียส

 • ฤดูใบไม่ร่วง

  เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม อากาศในแคนาดาจะเย็นลงอย่างรวดเร็ว ช่วงอุณหภูมิประมาณ 7-12 องศาเซลเซียส และในช่วงพฤศจิกายนถึงธันวาคม อากาศจะหนาวเย็น สลับกับหิมะ อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 10-0 องศาเซลเซียส

 • ฤดูหนาว

  เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคมเป็นช่วงที่อากาศหนาวจัด โดยเฉพาะปลายมกราคม- กุมภาพันธ์ อุณหภูมิอาจติดลบ 20-30 องศาเซลเซียส หรือมากกว่า

 • ฤดูใบไม้ผลิ

  เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายน ต้นฤดูใบไม้ผลิอากาศจะเย็นถึงหนาว อุณหภูมิประมาณ 0-10 องศาเซลเซียส และอากาศจะอบอุ่นขึ้นที่ละน้อยสลับฝน อุณหภูมิช่วงปลายใบไม้ผลิประมาณ 20-30 องศาเซลเซียส

แคนาดาเป็นประเทศเดียวในกลุ่ม G8 ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอันดับที่ 11 ของโลก สาเหตุสำคัญเนื่องจากแคนาดาเป็นประเทศที่มีมาตรการการค้าที่เสรีและโปร่งใสมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก แคนาดาเป็นประเทศที่มีระบบการเงินการธนาคารที่เข้มแข็งที่สุด มีหนี้ต่อหัวที่ต่ำที่สุด โดยระหว่างปี 2553 ถึงต้นปี 2555 แคนาดาได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถานะทางการเงิน (Credit Rating) ในระดับ AAA


สัดส่วนการค้าการลงทุนของแคนาดากับประเทศคู่ค้าที่สำคัญ

คู่ค้า(สัดส่วนการค้า) : สหรัฐฯ (50.34%) จีน (9.94%) เม็กซิโก (5.53%) 

นอกจากนี้ ที่ผ่านมาแคนาดาถือเป็นประเทศที่ได้รับการกล่าวถึงการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุน อาทิ เมื่อปี ค.ศ. 2011 นิตยสารฟอร์บส์ของสหรัฐฯ ระบุว่า แคนาดาเป็นประเทศที่ เหมาะสมสำหรับการลงทุนทำธุรกิจมากที่สุด Economist Intelligence Unit เห็นว่าแคนาดาเป็นประเทศ ที่เหมาะสมที่สุดของการลงทุน เมื่อพิจารณาจากประเทศในกลุ่ม G7 ในอีก 5 ปีข้างหน้า เนื่องจาก

 • แคนาดามีปริมาณสำรองทรายน้ำมัน (oil sands) เป็นอันดับ 3 ของโลก
 • แคนาดามีปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติเป็นอันดับ 2 ของโลก
 • แคนาดามีความเข้มแข็งทางสถาบันทางการเงินสูง
 • 6 ปีที่ผ่านมา แคนาดาได้จัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี กับ 11 ประเทศ
  ได้แก่ โคลอมเบีย ฮอนดูรัส จอร์แดน ปานามา เปรู ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ สหภาพยุโรปและเกาหลีใต้ และอยู่ระหว่างการจัดทำความตกลงทางการค้ากับญี่ปุ่น อินเดีย รวมถึง ไทย-แคนาดาอยู่ระหว่างการหารือเพื่อศึกษาลู่ทางการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างกัน

G7 Real GDP Annual Growth Rate 2008-2017

Country Average 2008-11 Average 2012-17
Canada 0.9 2.2
France 0.1 1.2
USA 0.2 2.6
UK -0.7 1.9
Italy -1.1 -0.3
Germany 0.6 1.1
Japan -0.7 1.6

แคนาดาถือเป็นประเทศที่มีต้นทุนในการลงทุนน้อยที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศในกลุ่ม G7 และต่ำกว่าการลงทุนในสหรัฐฯ ถึงร้อยละ 5* เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องดังกล่าวข้างต้น ส่งผลแคนาดามีความต้องการแรงงานต่างชาติจำนวนมากเพื่อรองรับการพัฒนาดังกล่าว กอปรกับแคนาดาต้องการเป็นผู้นำทางด้านพลังงานของโลก จึงมีความต้องการแรงงานที่มีทักษะจำนวนมาก ซึ่งนอกเหนือจากงานด้านปิโตรเลียมแล้ว แคนาดาจะต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) อาทิ โรงงาน ที่อยู่อาศัย รวมถึงระบบขนส่งมวลชน เพื่อรองรับการขยายตัวดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ปัจจุบันมีแรงงานไทยอยู่ในแคนาดาจำนวน 1,500 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานภาคเกษตรกรรม

ทางอากาศ

แคนาดาเป็นประเทศมีพื้นที่ใหญ่อันดับสองของโลกรองจากรัสเซีย เพราะเหตุนี้ การเดินทางระหว่างเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจ จำเป็นจะต้องเดินทางโดยเครื่องบินเพื่อเป็น การ ประหยัดเวลา โดยเมืองสำคัญทางด้านเศรษฐกิจส่วนใหญ่ จะมีสนามบินเป็นของตัวเอง โดย Air Canada เป็นสายการบินประจำชาติแคนาดา มีบริการบินไปยังเมืองต่าง ๆ ภายในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ดี แคนาดามีสายการบินราคาถูก (low cost airline) อาทิ สายการบิน Porter Airline และ West Jet โดยมีเที่ยวบินค่อนข้างจำกัด

สนามบินของแคนาดาทั้ง 26 แห่ง ได้แก่

 1. รัฐบริติชโคลัมเบีย
  • Kelowna International Airport (YLW)
  • Prince George Airport (YXS)
  • Vancouver International Airport (YVR)
  • Victoria International Airport (YYJ)
 2. รัฐแอลเบอร์ต้า
  • Calgary International Airport (YYC)
  • Edmonton International Airport (YEG)
 3. รัฐซัสแคตเชวัน
  • Regina International Airport (YQR)
  • Saskatoon John G. Diefenbaker International Airport (YXE)
 4. รัฐแมนิโตบา
  • Winnipeg James Armstrong Richardson International Airport (YWG)
 5. รัฐออนแทรีโอ
  • London International Airport (YXU)
  • Ottawa Macdonald-Cartier International Airport (YOW)
  • Thunder Bay International Airport (YQT)
  • Toronto Pearson International Airport (YYZ)
 6. รัฐควิเบก
  • Montréal-Pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL)
  • Montréal-Mirabel International Airport (YMX)
  • Québec/Jean Lesage International Airport (YQB)
 7. รัฐนิวบรันสวิก
  • Fredericton International Airport (YFC)
  • Greater Moncton International Airport (YQM)
  • Saint John Airport (YSJ)
 8. รัฐโนวาสโกเชีย
  • Halifax Stanfield International Airport (YHZ)
 9. รัฐปรินซ์เอ็ดเวิร์ดไอแลนด์
  • Charlottetown Airport (YYG)
 10. รัฐนิวฟันด์แลนด์
  • Gander International Airport (YQX)
  • St. John's International Airport (YYT)
 11. ดินแดนนูนาวุต
  • Iqaluit Airport (YFB)
 12. ดินแดนนอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์
  • Yellowknife Airport (YZF)
 13. ดินแดนยูคอน
  • Whitehorse International Airport (YXY)

รถไฟ

แคนาดามีระบบรางรถไฟที่เก่าแก่ มีประวัติการให้บริการมายาวนานหลายร้อยปี ให้บริการข้ามประเทศ (ทวีป) จากฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก เมืองแฮลิแฟกซ์ รัฐโนวาสโกเชีย จนถึงมหาสมุทรแปซิฟิก เมืองปรินซ์ลูเพริด รัฐบริติชโคลัมเบีย ค่าบัตรโดยสารรถไฟมีราคาที่เหมาะสมไม่แพงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน แต่ยังคงมีความสะดวกสบายและมีบริการอินเทอร์เน็ต WIFI พร้อมอาหารบริการบนขบวนรถโดยสาร ประเทศแคนาดามีการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางรถไฟนับเป็นระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 72,212 กิโลเมตร การเดินทางระหว่างเมืองสำหรับผู้โดยสารรถไฟยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก ไม่เหมือนกับการขนส่งสินค้าทางรถไฟซึ่งเป็นที่นิยมมากกว่า บริษัทขนส่งสินค้าทางรถไฟในแคนาดามีอยู่ 2 บริษัทคือ Canadian National และ Canadian Pacific Railway โดยทั้ง 2 บริษัทนี้ให้บริการขนส่งทั่วทั้งทวีปอเมริกาเหนือ การขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟภายในประเทศมีการจัดการโดย Federal Crown Corporation Via Rail ซึ่งให้บริการในเมืองขนาดใหญ่ต่าง ๆ ได้แก่ นครมอนทรีออลให้บริการรถไฟโดยเชื่อมต่อกับบริการของรถไฟ AMT นครโทรอนโตให้บริการรถไฟโดย GO Transit และนครแวนคูเวอร์ให้บริการรถไฟโดย West Coast Express สำหรับบริษัทขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟขนาดเล็ก เช่น Ontario Northland, Rocky Mountaineer และ Algoma Central จะให้บริการแก่ผู้โดยสารที่อาศัยในแถบนอกชานเมืองออกไป เส้นทางรถไฟในแคนาดาเชื่อมโยงกับรัฐต่าง ๆ ทางตอนเหนือของสหรัฐฯ แต่ไม่เชื่อมโยงไปถึงรัฐ อลาสก้าจะมีแต่ Train Ferry (เรือขนส่งที่รองรับขบวนรถไฟขนส่งสินค้าข้ามฟาก) ที่ข้ามมาจากเมืองปริ้นซ์รูเพิรธ์ รัฐบริติชโคลัมเบีย


รถบัสโดยสาร

การเดินทางโดยรถบัสถือว่าเป็นการคมนาคมที่มีราคาถูกที่สุดในแคนาดา โดยเหมาะสำหรับ การเดินทางระหว่างเมืองสำคัญไปยังย่านชานเมืองหรือเมืองเล็ก ๆ ตามชนบท แต่ข้อสำคัญที่ควรทราบคือการเดินทางประเภทนี้จะใช้เวลาเดินทางมากพอสมควร เนื่องด้วยสภาพอากาศและความกว้างใหญ่ของประเทศแคนาดา ปัจจุบันบริษัท Greyhound เป็นผู้ให้บริการในเส้นทางที่สำคัญ ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถจองบัตรโดยสารได้ทางระบบอินเทอร์เน็ต


ท่าเรือ

จำนวนเรือขนส่งสินค้าที่ท่าเรือต่าง ๆ ในแคนาดา

อันดับที่ ท่าเรือ รัฐ
1 แวนคูเวอร์ บริติชโคลัมเบีย
2 มอนทรีออล ควิเบก
3 ฮาลิแฟกซ์ โนวาสโกเชีย
4 เซ็นส์จอห์น นิวฟันด์แลนด์และลาบราดอร์
5 Fraser River บริติชโคลัมเบีย
6 เซ็นส์จอห์น นิวบรันสวิก
7 โทรอนโต ออนแทริโอ

การให้บริการเรือข้ามฟาก

เรือข้ามฟาก เป็นอีกทางหนึ่งสำหรับการเดินทางของชาวแคนาดาที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำ ทะเลสาบ หรือมหาสุมทร โดยเฉพาะรัฐบริติชโคลัมเบียและโนวาสโกเชีย โดยเรือข้ามฟากสามารถบรรทุก ได้ทั้งคนและยานพาหนะ เรือข้ามฝากส่วนใหญ่ให้บริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่บางครั้งก็อาจจะมีค่าบริการตามความเหมาะสม ทางที่ดีควรตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทาง

 1. การให้บริการเรือข้ามฟากสำหรับผู้โดยสาร
  • ระหว่างเกาะแวนคูเวอร์ และนครแวนคูเวอร์
  • ระหว่างหมู่เกาะ Sunshine Coast Communities กับนครแวนคูเวอร์ และอลาสก้า
  • ระหว่างประเทศไปยัง St. Pierre and Miquelon
 2. การให้บริการเรือข้ามฟากสำหรับรถยนต์
  • ระหว่างเมืองโนวาสโกเชีย และเมืองนิวฟันด์แลนด์และลาบราดอร์
  • ระหว่างเมืองควิเบก และลาบราดอร์
  • ระหว่างลาบราดอร์ และหมู่เกาะนิวฟันด์แลนด์
 3. การให้บริการเรือข้ามฟากสำหรับรถไฟ
  • ระหว่างรัฐบริติชโคลัมเบียไปอลาสก้า หรือนครวอชิงตัน สหรัฐฯ

แม่น้ำต่างๆ

Saint Lawrence Waterway เคยได้ชื่อว่ามีระบบทางเดินเรือที่ดีที่สุด เนื่องจากมีทางออกสู่มหาสมุทร เส้นทางคลองเดินเรือที่สำคัญคือ St. Lawrence River และ Great Lakes โดยมีคลองย่อย ๆ ดังนี้

 1. Saint Lawrence Seaway
 2. Welland Canal
 3. Soo Locks
 4. Trent-Severn Waterway
 5. Rideau Canal

ท่าเรือและอ่าวจอดเรือต่างๆ

ในประเทศแคนาดามีอ่าวจอดเรือกว่า 300 แห่งจัดการดูแลโดย Department of Transport รายชื่อท่าเรือและอ่าวจอดเรือมีต่าง ๆ ดังนี้

ชายฝั่งตะวันตก

 1. เมืองวิกตอเรีย รัฐบริติชโคลัมเบีย
 2. นครแวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย
 3. เมืองนิวเวสต์มินสเตอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย
 4. เมืองปรินซ์รูเพิรท์ รัฐบริติชโคลัมเบีย

ชายฝั่งตะวันออก

 1. เมืองฮาลิแฟกซ์ รัฐโนวาสโกเชีย
 2. เมืองเซ็นส์จอห์น รัฐนิวบรันสวิก
 3. เมืองเซ็นส์จอห์น รัฐนิวฟันด์แลนด์และลาบราดอร์
 4. เมือง Sept-Îles รัฐควิเบก
 5. เมืองซิดนีย์ รัฐโนวาสโกเชีย
 6. เมืองบอทวูด รัฐนิวฟันด์แลนด์และลาบราดอร์

ภาคเหนือและภาคกลาง

 1. เมืองเชอร์ชิล รัฐแมนิโทบา
 2. เมือง Bécancour รัฐควิเบก
 3. เมืองแฮมมิลตัน รัฐออนแทรีโอ
 4. นครมอลทรีออล รัฐควิเบก
 5. เมืองควิเบก ซิตี้ รัฐควิเบก
 6. เมือง Trois-Rivières รัฐควิเบก
 7. เมืองทันเดอร์เบย์ รัฐออนแทรีโอ
 8. นครโทรอนโต รัฐออนแทรีโอ
 9. เมืองวินเซอร์ รัฐออนแทรีโอ

การคมนาคมภายในเมือง

ขนส่งมวลชน เมืองหลวงและเมืองสำคัญในแคนาดาส่วนใหญ่มีบริการขนส่งมวลชน (รถเมล์ รถราง และรถไฟใต้ดิน) ให้บริการอย่างแพร่หลาย บัตรโดยสารรายเดือนสามารถซื้อได้ล่วงหน้า ที่ตัวแทนจำหน่าย หรือจ่ายรายวันที่ช่องจำหน่ายตั๋ว อย่างไรก็ดีการซื้อตั๋วสามารถทำได้ล่วงหน้าแต่จะมีความแตกต่างในทางปฏิบัติ เพราะฉะนั้นควรศึกษาข้อมูลก่อนเดินทาง

เดินเท้าและจักรยาน ชาวแคนาดาส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่เลือกที่จะเดินเท้าหรือใช้จักรยาน เพราะเป็นวิธีที่ ประหยัดและมีผลดีต่อสุขภาพ และรัฐบาลยังให้การสนับสนุน Bike Lane หรือ Foot Path เพื่อคนใช้จักรยาน โดยปกติแล้วคนแคนาดาเลือกที่จะเดินอย่างต่ำ 2 กิโลเมตร เพื่อไปยังจุดหมาย ส่วนข้อจำกัดนั้นขึ้นคือฤดูกาลที่จำกัด เพราะอากาศที่หนาวจัดที่ยาวนาน อาจจะทำให้การเดินทาง โดยเท้าหรือจักรยานนั้นไม่สะดวกเหมือนในช่วงฤดูร้อนหรือฤดูใบไม้ผลิ

คมนาคม รถบัส